Kunstig Intelligens i undervisningen

Kunstig Intelligens i undervisningen

I dette kurset tilpasset en fellestid så vil du som lærer få et innblikk og en grunnopplæring i hvordan du kan bruke KI Osloskolen/CoPilot som en sparringspartner til å lage gode undervisningsopplegg i ulike temaer. Vi løfter også bekymringen mange lærere har rundt elevens bruk av KI i forbindelse med skriftlige innleveringer og eksamen.

Jobb smart med Microsoft 365

Vi har utviklet en workshop på 1-2 timer rettet mot ledelsen i Microsoft 365 der fokuset vil være å effektivisere arbeidsflyten på tvers av SIKT-løsningen og Intern/Sikker sone.

Jobb smart med Microsoft 365 

Minecraft i undervisningen

Dette er et basiskurs i hvordan læreren setter opp verdener som er trygge for elevene å spille i. Det vil bli gitt grunnleggende opplæring i hvordan man spiller, og tips og triks på gode startverdener og pedagogiske opplegg man kan bruke sammen med klassen.

Minecraft i undervisningen

 

OneNote i undervisningen

OneNote er et program som har tatt skolen med storm de siste årene med sine elegante bruksområder i undervisningen. OneNote kan sees på som elevens digitale kladdebøker basert på fag eller emner – alt etter hvordan læreren ønsker den skal brukes. I dette kurset ser vi på ulike måter å strukturere innholdet, samt bruksområdene der OneNote klassenotatblokk er hensiktsmessig å bruke til oppgaver og vurderinger.

OneNote i undervisningen